UYUŞMAZLIKLARDA ÜCRET HESAP PUSULALARININ ÖNEMİ

30 okunma Eylül 2020

Firmalar/İşverenler tarafından her ay çalışan personelleri adına düzenlemeleri gereken ve düzenleme sonrasında da imzalatılması ispat yükümlülüğü ve mutabakat açısında önemli belge olduklarını anlatmaktır.

4857 sayılı iş kanununun 37. Maddesinde açıklandığı üzere; İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. 

Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. 

Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

4857 sayılı iş kanununun ilgili maddesinde Ücret hesap pusulalarının çalışanlara imzalatılması zorunluluğuna ait açıklama bulunmamaktadır. Ücret hesap pusulalarında; fazla mesai, hafta, bayram, genel tatil ve diğer ek ücretleri ile yapılan sosyal güvenlik, vergi, avans mahsubu, nafaka, bes ve icra kesintilerini gösterir detay belgedir. Belgeyi alan ve imzalayan çalışan o aya ait tüm çalışma ücret karşılıkları ile kesintilerinin doğruluğuna işverenle mutabık olmuş sayılır. Hata olması durumunda işverene itirazda bulunarak düzeltilmesini talep edebilir. İleriki zamanlarda çalışanlarla olabilecek itilaflarında önüne geçmiş olur. Bu nedenle çalışanların maaşlarını bankaya yatırsa dahi hak talebinde bulunacağı fazla mesai ve diğer ek ücretlerin ödenmediği hususunda işverenin ispat hakkı ortadan kalkmış olur.

Firma/İşverenlerimizin iş davalarında ispat yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve idari para cezasına maruz kalmamaları açısından, 2020 yılı için ücret hesap pusulası düzenlememe cezası 1.050.-Tl sıdır ücret hesap pusulalarına imza alınması önem arz etmektedir. 

Örneğin; 2020 Temmuz ayı içerisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 1 gün resmi izin süresi, 30 Temmuz Kurban Bayramı arifesi ve 31 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü idi. Bu resmi tatillerin ve çalışılmış ise ayrıca çalışma sürelerine ait fazla mesailerinin saatleri ve ücretleri, ücret hesap pusulasında ayrı ayrı gösterilmesi, iş davalarında ispat yükümlülüğünü yerine getirmesinde çok önemli belge olacaktır. Detay gösterilmemesi durumunda ödemeleri yapılsa dahi ispat yükümlülüğü firma/işverenlerimize  ait olmaktadır.

Zamanaşımı süreleri boyunca imzalı ücret hesap pusulalarını ispat edici belge olarak muhafaza edilmeli,  iş yeri kayıtlarında olacağından herhangi bir anlaşmazlıkta ve yargı sürecinde delil olacaklardır. Çalışanın imzasını taşıyan ücret hesap pusulası sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde sayılmaktadır.

Ücret hesap pusulaları dijitalleşen çalışma yaşamı çerçevesinde e-posta yolu ile de teslim edilebilmektedir. Bunun yapılabilmesi için çalışanlardan onay alınması uygun olacaktır. Ayrıca da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uygulama ve yaptırımları da göz önünde bulundurulmalıdır.