SÖZLEŞME NEDİR? NEDEN HAZIRLANMALIDIR?

30 okunma Ekim 2021

Sözleşme, tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki bir işlemdir.

Sözleşme; riskleri azaltmak, bertaraf etmek ve oluşmasına engel olmak amacı ile her iki tarafı da koruma altına alacak açıklamalarını ve hukuk maddelerini içermelidir. Sözleşmeler öngörülebilir riskleri engellemek amacı ile hazırlanacağı konulara ve sektörel bilgilere vakıf olmalıdır. Bir diğer deyişler sözleşmeler her zaman hukukçular tarafından hazırlanmak zorunda değildir.

Sözleşmeler açık ve anlaşılır bir dille hazırlanmalı farklı yorum ve anlamalara mahal vermemelidir. Kısa, anlaşılır ve net cümleler ile anlatılması her iki tarafın da yararına olacaktır. Şunu da ekleyelim, buna da dikkat çekelim diyerek uzun ve anlaşılması zor cümleler kullanılmamalıdır.

Birçok sözleşme sınıfları bulunmaktadır. 

Bunlar;

  • Kullandırma borcu, b) Devir borcu, c)İş görme borcu doğurana sözleşmeler, d) Saklama borcu, e) Ortaklık borcu gibi,

Sözleşme serbestisi olmasından dolayı sözleşmeleri istediğimiz şekilde mevzuatlara aykırı olmamak şartı ile hazırlayabiliriz. Sözleşme serbestisi var diye de içeriği farklı olup adı farklı olan sözleşmeler yapmamalıyız. Sözleşme adı sözleşmeyi anlatmayan bir adı içeriyor ise mahkeme sözleşmenin içeriğine göre davayı kabul eder. Sözleşme tipinin, konusunun ve hangi mevzuatları içereceğinin seçilmesi ve buna göre hazırlanması dava zamanlarında mahkemelerin hızlı karar almalarına yardımcı olacaktır.

Serbest sözleşmeye örnek; iki çalışan öğlen yemek saatinde yemekhaneye erken giderek kendisine de yer ayırmasını ve erken yemek yemesini sağlaması karşılığında kendisinin de yemek sonrası çay alarak hizmet etmeyi üstlenmesi bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye “yemek sırası tutma sözleşmesi” adını verebiliriz. 

Sözleşme serbestisi var ama her alanda da uygulanamamaktadır. Örneğin enerji dağıtım sözleşmesi, enerji mevzuatına göre hazırlanmalıdır. 

Sözleşmelerimizi her konuda ve her alanda yapmamız işletmemizin yararına olacak, kendimizi güvende ve hukuku yanımızda hissedeceğiz.

Sözleşme hakkında bilgileri paylaşmaya devam edeceğim.

Sevgi ve saygılarımla,