Kurumsallaşma Aşamaları: Yedekleme;

30 okunma Ocak 2020

Kurumsallaşma her aile şirketinin istediği fakat gizlice de korktuğu bir oluşumdur. Çünkü yönetimde bulunan aile fertleri bu şekilde yetkiyi ve gücü kaybedeceklerini düşünürler. Kurumsallaşmaya ilk olarak şirket yönetiminden başlanılmalıdır. Yönetici yedekleme sistemi kurularak önce üst düzey yöneticilerin gölge yöneticiler ile yedeklenmesi çalışması başlatılması aile şirketlerimizin gelecek planları arasında en üst sırada yer almalıdır.

Şirketlerin gelecek kaygıları her zaman olmuştur ve olmaya da devam edecektir.  Dünyanın sayılı büyük ekonomilerinde aile şirketleri oranı %80 ile %90 arasında iken Türkiye’de %95’tir. İstatistiklere göre aile şirketlerinin tüm Dünya da % 3,5 ‘inin üçüncü kuşağa geçecek şekilde hayatta kaldığı bilinmektedir.

Dünya ekonomilerinde söz sahibi olan aile şirketleri olduğu gibi ülkemizde de ekonomimizde söz sahibi olan çoğunluk aile şirketleridir. Bundan dolayıdır ki büyük emek ve fedakârlıklarla kurulan ekonomimizin lokomotiflerini gelecek kuşaklara aktarmak için birinci kuşaktan itibaren çalışmaların başlatılması elzemdir. Başta üst düzey aile yöneticileri profesyonellerle desteklenmelidir. Ayrıca aileye yeni katılanların hangi pozisyonlarda yetiştirilmesi gerektiği, eğitim ve öğretim hayatlarının belirlenmesi ve görev almadan önce nasıl tecrübe edinecekleri planlanmalıdır.

İlk kuşaklarda girişimcilik, yeni ürün, yeni pazar, piyasa koşullarına adaptasyonlarla geçerken bunlar sağlandıktan sonra da şirketin mali yapısı ile beşeri yapısının korunması ve geliştirilmesi gündeme gelmektedir. Şirketin gelişmesi, yenilikleri takip etmesi, teknolojiyi kullanması nitelikli ve yetişmiş beşeri sermaye ile mümkündür. Bunun için de şirket ilk kuşaktan itibaren aileye destek olacak nitelikli, gelişime ve yeniliğe açık yöneticiler ile çalışmak zorundadır.

Aile şirketleri Yönetim Kurullarına yardımcı ve destek olarak katılan üst düzey profesyonel yöneticiler farklı bakış açısı ve problem çözme yöntemleri ile şirkete ivme katmak için tüm bilgi ve tecrübeleri ile çalışacaklardır. “Patronlar kendilerini genel müdür olarak tanımlarlar. Halbuki genel müdür patrona hesap veren ve emrindekilerini de çalıştırandır. -Nükret Balcı / Msn Yıldırım Group Yön. Kur. Başkanı”

Profesyonel yöneticiler, finansal risklerin takip edilmesi, takım oluşturulması, iyi bir dinleyici, dürüst ve eleştiriye açık olması, empati yapabilmesi ve dayanıklılık gibi özellikleri ile şirkette farklarını göstereceklerdir.

Şirketlerimizin gelecek planları arasında kuşaklar boyu ekonomide yer almak, söz sahibi olmak var ise aile dışından bir profesyonelin “stratejik” bir rolü olduğunu görmesi ve buna göre rekabet gücünü arttırması ve etkili olması için beşeri sermayeye yapacağı yatırımlar büyük önem taşımaktadır.