Kişisel Verileri Koruma Kanununda Teknik ve İdari Tedbirler:

30 okunma Aralık 2021

Kişisel Verileri koruma Kanunu sadece gerçek kişilere ait verilerin korunmasını amaçlamaktadır. Ama sadece gerçek kişiler ile de sınırlı olmamakla birlikte tüzel kişiliği temsil etmesi durumunda da veriler gerçek kişiye ait olduğundan bunlarda koruma alanına girmektedir.

KVKK da amaç gerçek kişilere ait tüm verileri korumak zarara uğramasını önlemektir. Veri Sorumluları, kişisel verileri yanlışlıkla da olsa hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacı ile en uygun teknik ve idari tedbirleri almak zorundadırlar. Kişisel verilerin işlenmesinde her zaman dış etkenler tehlike arz etmemektedir. Kişisel Verilerin işlenmesinde en riskli ve tehlikeli grup veri sorumlularının çalışanlarıdır. Çalışanların kişisel verileri kendi çıkarları için kullanmalarını, hata ile de olsa başkaları ile paylaşmamalarını önlemek amacıyla gerekli denetim ve tedbirleri alması gerekmektedir. Çalışanlarımızın KVKK eğitimlerini almalarını ve bu verilerin önemi ve yaptırımları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak tedbirler arasında yer almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nda Kişisel verilerin işlenme şartları 5 ve 6. Maddelerinde açıklanmıştır. Kanunda işleme şartları haricinde Açık Rıza ile de işlenmesi mümkün olduğu açıklanmıştır. Açık Rıza alınması kişisel verilerin hukuka aykırı işlenebileceği anlamına gelmez. Kişisel veriler ancak toplama amaçları doğrultusunda kullanılabilinir.

Hukuka aykırı işleme, mevzuata dayalı haklı bir gerekçesi olmadan verinin işlenmesidir. Kişisel Verilerin korunması Kanunundan önce işlenen veriler için Aydınlatma Metni veri sahibinin ilgili adresine posta ile veri sahibi adına kayıtlı cep telefonuna sesli ve yazılı mesaj ile kayıtlı e posta adresine posta gönderilmek şartı le yapılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi durumunda ve sahibinin bilgilendirilmesi kanunun esas maddelerindendir.

Hukuka aykırı işlenen veriler için 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanmaktadır. 

Bunlar; 

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi 1-3 yıl hapis cezası, 
  • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına verme, yayma, ele geçirme 2-4 yıl hapis cezası,
  • Kişisel verileri, belirli sürenin geçmesine karşın yok etmeme 1-2 yıl hapis cezası

Olarak uygulanmaktadır.

Verilerimizi en güvenli şekilde korumak dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımla,