İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME

30 okunma Şubat 2021

İşverenler genelde boş pozisyonları şirket dışı kaynaklardan temin etme yoluna gitmektedirler. Bu dış kaynaklardan araştırma ve işe alma maliyeti düşünülmelidir.

İşe alma ve yerleştirme çok hassas konuların başında yer almaktadır. Dış kaynaklardan nitelikli veya niteliksiz personel temin edilmesi faydalı sonuçlar verebilmektedir. Tecrübeli personeller işe başladığında hemen verim sağlayabilecek, eğitim ve oryantasyon süreci maliyetlerine katlanılmadan işe adapte olabilecektir. Ama her zaman bu yaşanır mı? Bilinmemektedir. Birlikte çalıştığımız ve yola devam ettiğimiz, şirket kültürünün oluşmasında emeği geçmiş çalışanlarımızın motivasyonlarının düşmesine neden olacaktır. 

Motivasyonları azalan çalışanlarımız işlerine odaklanma konusunda biraz zorluklar yaşayacaklardır. Onlarda farklı pozisyonlarla veya farklı işlerle ilgilenmeye başlayabileceklerdir. İlk etapta boş pozisyonlar için hali hazırda çalışanların arasında bu pozisyona uygun, eğitimleri tamam, gelişime ve yeniliklere açık hızlı uyum sağlayabilen birisini İnsan Kaynakları analizi sonucunda bulabiliriz ve değerlendirebiliriz. Bu davranışımız birlikte çalıştığımız diğer çalışma arkadaşlarımıza örnek olacak, kurum içerisinde kariyer imkanlarının olduğunu bileceklerdir. Genelde işe alımların kök nedenleri elde tutmanın yetersizliği ve zayıflığıdır. Yani bizim işe almak için değerlendirdiğimiz çalışan adayı farklı bir kurumdan ayrılmış, ya da elde tutulamamış eski bir çalışandır. 

İçinde bulunduğumuz durağan dönemde çalışanlarımızı farklı pozisyonlarda değerlendirebiliriz. Bu pozisyon değişiklikleri şirket içi hareketliliği canlılığı ve en üst seviye performansa erişme imkanı sağlayacaktır.

Kurum içi terfi ve pozisyon değişiklikleri kurumun bilgilerinin ve kültürünün dışarı çıkmamasına köklü ve güçlü bir şekilde devam etmesine neden olacaktır.

Kurumların sahip oldukları ve elindekilerin kıymetini bilmeleri dış kaynaklara ihtiyacı azaltacak işe alım maliyetlerinden de tasarruf edilmesini sağlayacaktır. 

İşe alımların az olduğu şirketler daha fazla tercih edilmektedirler.