4857 Sayılı İş Kanunu: İş Sözleşmesi

30 okunma Eylül 2021

22.05.2003 tarih 4857 sayılı İş kanunu’numuzun 8. Maddesinde tanımı ve şekli açıklanmıştır. İş sözleşmeleri kanuna uygun olmak koşulu ile taraflar ihtiyaçlarına uygun türlerde düzenleyebilirler.

İş sözleşmesi düzenlemeden işgören ile işveren anlaşabilir ve her iki tarafta edimlerini yerine getirmeye başlayabilirler. Sözleşme yapılmaması nedeni 4857 sayılı iş kanununun 8. Maddede açıklandığı üzere, “yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.”

Aynı madde içerisinde, “süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.” diyerek sözleşmelerin yazılı yapılmasının kanuna dayandığını göstermektedir.

İşgören ve İşveren edimlerini yerine getirmeye devam ettiği sürece bir sorun çıkmayacağı düşünülse de 4857 sayılı iş kanununu 99-c maddesince yazılı yapılmayan ve çalışma koşulları bildirilmeyen her işgören için 2021 yılı 292.-TL idari para cezası bulunmaktadır. 

İş sözleşmeleri türleri kanunların çizdiği sınırlar içerisinde istenilen şekilde düzenlenebilmektedir. Bunlar; Sürekli / Süreksiz İş Sözleşmeleri, Belirli süreli / Belirsiz süreli iş sözleşmeleri’dir. Kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde uygun olan sözleşmeler istenilen şekillerde düzenlenebilmektedir. 

İş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu yürürlüğe girmesi ile daha da önem kazanmış bulunmaktadır. Çünkü işgörenler ve işverenler iş görme edimlerini yerine getirmeleri esnasında birbirleri hakkında çok fazla kişisel verilere sahip olmaktadırlar. Bunlarında korunması yazılı olarak yapılması ve bir ömür boyu korunması kapsamında sözleşme ile olması bağlayıcılık anlamında uygundur.

İş kanunu kapsamında işgörenlerimizin işe başlatılmalarından önce iyi bir özlük dosyası listesi hazırlanmalı ve bu listeye göre hareket edilmesi işverenlerimizi birçok idari para cezasından koruyacaktır.

Sevgi ve saygılarımla,