ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASILAŞMASI,...

30 okunma Mayıs 2024

ÜNİVERSİTELERİN ULUSLARARASILAŞMASI, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÜZERİNDEN

ÜLKEMİZE YAPILMAK İSTENEN ALGI OPERASYONU

Küreselleşme olgusunun yaşandığı dünyamızda teknolojide, ticarette ve turizmde ülkeler arasında rekabet günümüzde yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Yüksek öğretim alanı ise bu rekabetin önemli parçalarından birisi haline gelmiştir.

 

Üniversiteler bilginin üretildiği ve analiz edildiği kurumlardır. Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve ülke geleceğinin inşa edilmesinde üniversitelerin rolü herkes tarafından kabul edilmektedir.

 

Teknoloji transferi, bilginin üretilmesi, ortaya çıkan bilgilerin paylaşımı, kültürlerinin birbirleri ile etkileşimi üniversiteler yoluyla ülkelere etkili olmaktadır. Bir üniversitenin uluslararası alanda söz sahibi olabilmesi o üniversitenin dünya ile etkileşimine bağlı bulunmaktadır. Uluslararasılaşma da öğrenci ve öğretim elemanı değişimi parametre göstergeleri yüksek öğretimimizde kaliteyi artırma yönünde 1990 yılından bu yana politika belgeleri ile ortaya konmaya çalışılmaktadır.

 

1970’li yıllarda dünya genelinde 800 bin öğrenci kendi ülkesi dışındaki üniversitelerde eğitim görmekteydi. Günümüzde bu sayı 6 milyon civarına çıkmış bulunmaktadır. Öğrenci değişim pastasından en büyük payı 960 bin öğrenci ile ABD almaktadır. Dünya sıralamasında İngiltere 450 bin, Avusturalya 445 bin, Almanya 311 bin, Türkiye 300 bin, Rusya 262 bin, Fransa 229 bin, Kanada 225 bin, Çin 200 bin ve Japonya 183 bin öğrenci ile ön sıralarda yer almaktadır.

 

Türkiye 1990’lı yılların başında Sovyetler Birliğinin dağılması il birlikte Türk Cumhuriyetlerinden getirilen 10.000 öğrenciye ev sahipliği yapmış, 2000’li yılların başında bu sayı 16.000 ve günümüzde 300.000 kişiye çıkmış bulunmaktadır.

 

Türkiye’ye gelen yüksek öğretim öğrencilerinin ülkelere göre dağılımı Suriye 37 bin, Azerbaycan 24, Türkmenistan 18 bin, Irak 9,7 bin, İran 8,8 bin, Afganistan 7,5 bin, Somali 6,1 bin, Almanya 4,6 bin, Yemen 4,4 bin, Mısır 4,1 bin, Ürdün 4 bin, Bulgaristan 3,7 bin, Filistin 3,1 bin, Yunanistan 2,8 bin, Çin 2,4 bin, Pakistan 2,4 bin, Kazakistan 2,3 bin, Nijerya 2,2 bin, Kırgızistan 1,8 bin, Fas 1,8 bin olarak sıralanmaktadır.

 

Gelen öğrenciler Karabük başta olmak üzere, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, İzmir, Kütahya, Sakarya, Erzurum gibi illerimiz ile ülkemizin diğer illerinde yoğun bir şekilde bulunmaktadır.

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı uluslararasılaşma strateji belgeleri ile bu olguyu kurumsallaştırmış bulunmaktadır. Türkiye bu uluslararası öğrenci değişiminden yaklaşık 1,5 milyar dolar döviz geliri elde etmektedir. Döviz kazandırıcı olan bu hizmetlerin hedefinin yakın bir gelecekte 6 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

 

Dış politika açılımımızda Afrika ve Türk Cumhuriyetleri ayrı bir öneminin bulunduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Türkiye’nin Afrika açılımına Fransa başta olmak üzere bir dizi Avrupa devletleri karşı duruş sergilemektedir. Türk Devletleri Teşkilatının kurumsallaşmaya doğru gitmesi dünyadaki birçok ülke tarafından sessiz bir şekilde izlenmektedir.

 

Sosyal medyada mensubu olduğumuz Karabük Üniversitesine dönük karalama kampanyaları ve cinsel istismar paylaşımları aslı olmayan iftira niteliğinde bir olgudur. Nitekim Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ve üniversite yönetiminden bu yönde yalanlama gelmiş bulunmaktadır.

 

Karabük ilindeki uluslararası öğrenci sayısı 15 bin civarında bulunmaktadır. Üniversitemizde toplam öğrenci sayısının 45 bin olduğu gerçeğine göre uluslararası öğrenci sayımız toplam öğrenci sayımızın %33’ü oranındadır. 120 bin nüfusu olan Karabük ilinde hareketli olan bu genç öğrenci sayısı ilin ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.

 

Başta Fransa olmak üzere Avrupa devletlerinin Afrika ve Orta Asya’daki politikalarında Türkiye gerçeğinin gün geçtikçe artış göstermesi uluslararası istihbarat örgütlerini harekete geçirmiş bulunmaktadır.

 

Akli selim insanlarımızın bu tip iftira nitelikli algı operasyonlarına itibar göstermemesi en büyük güvencemizdir.