“Hatay ‘Acil Afet Bölgesi’ İlan Edilmeli”

5 görüntülenme Kasım-2023

DASİFED VE ÇUKUROVA SİFED Ortak Açıklaması;

“Hatay ‘Acil Afet Bölgesi’ İlan Edilmeli”

DASİFED VE ÇUKUROVASİFED Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi.  Toplantının ardından yapılan açıklamada, Hatay’ın ‘Acil Afet Bölgesi’ ilan edilmesinin yanı sıra vergi ve harç muafiyeti, borç ertelemesi, finansmana erişim gibi birçok ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulandı.

Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası olarak şehir dışından gelen iş insanları temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyleyen DASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Gül, Bölgede Serbest Bölgelerin ve Organize Sanayi Bölgelerinin cazibe merkezi haline getirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Gül, toplantının sonuç bildirgesini şu şekilde paylaştı:

“6 Şubat Kahramanmaraş ve 21 Şubat Hatay depremleriyle aldığımız ağır yara nedeniyle ilk günden bu yana birçok kurum ve kuruluşlarla dayanışmamız devam ediyor. Bu süre içinde bölgemize gerçekleştirilen destekler, ziyaretler, duyarlılık ve sağduyu çabalarından dolayı herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Toplantı kapsamında, Antakya’nın deprem nedeniyle adeta yok olmasından duyulan üzüntü belirtilmiştir. Toplumun tüm kesimlerinin destekleriyle ayakta kalmaya çalışan bir kentin bundan sonraki süreçte daha çok yardıma ihtiyacı olduğu gerçektir. Kentte altyapıdan, yol, su, elektrik, doğalgaz ihtiyacına kadar, sanayici ve iş insanlarının işyerlerinin yeniden dizayn edilmesinden vatandaşın kalıcı barınma, gıda, temizlik ve ulaşım sorununa kadar yığınla çözülmesi gereken öncelikler bulunmaktadır. Başta sağlık sektörü olmak üzere; bölgenin birçok alanda çok ciddi yara almış durumda olması, donanımdan uzak ve yetersiz hastanelerin bulunması sağlık problemini ciddi şekilde artırmakla birlikte bazı doktorlar başta konaklama ve diğer elverişsiz şartlar yüzünden başka şehirlere tayin istemişlerdir. Bölgeye atanmak isteyen doktorların da tayinlerinin gerçekleştirilmemesi, halkın ve özellikle çocukların yaşadığı travma göz önüne alındığında da gerekli psikolojik yardım yetersiz kalmaktadır.

Deprem sonrası kentteki yağma ve hırsızlık olaylarının henüz bitmediği yağmalama ve hırsızlık olaylarının çok artması nedeniyle güven problemi ve dolayısıyla yatırım yapılmasına engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla güvenlik güçlerinin daha etkili ve baskın bir yetkilendirme içinde olması gerekmektedir. Ayrıca sigorta şirketleri bölgede sigortalama işlemlerini yeniden yapılandırarak güven oluşturmaları gerekmektedir.”

Açıklamanın devamında başta iş dünyası temsilcilerinin ve halkın barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşaat sektöründe hızlı ilerlemek için şehir dışından gelebilecek firmaların yapılanmasına ve buna ek farklı meslek gruplarının sıhhi tesisat, mobilya, kapı, pencere v.s. işi yapanların da buraya dışarıdan destek vermesine gerek olmadığı bunların yerel firmalardan karşılanması gerektiği vurgulandı. İnşaat maliyetlerinin bölgede fırsatçılığa dönüştüğü ve hazır betonda neredeyse başka şehirlere göre 2 kata yakın fiyat oluştuğu, bu yüzden şehrin kendi üretim tesislerine yönelmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

Hatay’ın yeniden ayağa kalkması, yeniden inşası için enkaz kaldırma işlemlerinin bir an önce tamamlanmasının beklendiğine yönelik görüş birliğiyle birlikte işletmelerin, işyerlerinin, sanayi tesislerinin, fabrikaların ve KOBİ’lerin yeniden üretim, istihdam ve ihracata yönelmesi için daha fazla zaman kaybedilmemesi gereğine olan inanç açıklamada paylaşıldı.

Kentle olan iletişim bağlarının daha güçlü yapıya kavuşması istenirken havalimanının, deniz ve kara ulaşımının ve deniz limanların işlerliklerinin sağlanmasının öneminin de vurgulandığı açıklamada, bölgede Serbest Bölgelerin ve Organize Sanayi Bölgelerinin bir cazibe haline getirilmesi için çalışılması gereğinin altı çizildi.

DASİFED VE ÇUKUROVA SİFED’in önerisi ve özel çağrısı olarak ; “İŞ DÜNYASI GÜÇ BİRLİĞİ VAKFI çatısı altında TÜRKONFED ve bağlı Federasyonlar ile TUSIAD ve TOBB lobi oluşturarak siyaset dışı hareket etme ve bölgenin ihtiyaçlarının ve isteklerinin birincil ağızdan Cumhurbaşkanlığına bildirilmesinin hızlı çözüme ulaşmak açısından önemi vurgulanan sonuç bildirgesinde, Hatay’ın acil olarak “AFET BÖLGESİ i” ilan edilmesinin yanı sıra vergi ve harç muafiyeti, borç ertelemesi, finansmana erişim gibi bir çok ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğu ifade edilirken deprem bölgesi başta olma üzere eğitim alanında da Türkiye ve dünya genelinde yeni açılımlar, yeni desteklerin olmasının öncelikler arasında yer alması istendi.

Habere Ait Resimler